WIJ GELOVEN
IN NIEUWE KANSEN

 

IK ZOEK HULP

Ben je vastgelopen en wil je graag vooruit?
Wij staan voor je klaar om dit samen met jou te bereiken!

De ondersteuning die wij bieden richt zich onder andere op de volgende doelen:

  • Met hoop en perspectief kijken naar de toekomst;
  • Werken aan een stabiele woonsituatie;
  • Het op orde krijgen van jouw financiën en administratie;
  • Passende dag invulling zoeken;
  • Een constructief netwerk opbouwen;
  • Overzicht en rust krijgen in de dagelijkse gang van zaken.

Wil je meer weten of je aanmelden neem dan gerust contact met ons op.

Wonen

Financien

Dagbesteding

Netwerk

Rust

WIE ZIJN WIJ

Stichting WIN en LEEF is een ambulante hulporganisatie die ondersteuning biedt aan mensen die zijn vastgelopen. Vanuit onze christelijke identiteit en professionele vaardigheid staan wij onze cliënten bij om stap voor stap voorwaarts te gaan. Wij geloven dat er altijd mogelijkheden en nieuwe kansen zijn. Iedereen met een hulpvraag kan bij ons terecht, ongeacht achtergrond en levensovertuiging.

Wij zijn een ISO 9001:2015 gecertificeerde organisatie en werken als onderaannemer van Pameijer.

WERKWIJZE

Stichting WIN en LEEF hanteert een oplossingsgerichte aanpak met als doel om de cliënten stap voor stap voorwaarts te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen een mogelijkheid is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Onze omgang met cliënten kenmerkt zich door toewijding en betrokkenheid. De doelstelling in het begeleidingstraject is dat cliënten binnen hun capaciteit zelfredzaam worden.  Naast de persoonlijke begeleiding biedt Stichting WIN en LEEF ook huishoudelijke ondersteuning.

 Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze professionals ondersteunen de cliënt op verschillende leefgebieden zoals: het sociaal- en persoonlijk functioneren, psychisch functioneren, financiële- en maatschappelijke zaken, dagbesteding, huishouden en zelfzorg. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld in samenwerking met de cliënt, de Gemeente Rotterdam en de persoonlijk begeleider van Stichting WIN en LEEF. Tijdens het begeleidingstraject vindt er in overleg met de client afstemming plaats met externe instanties, familie en andere betrokkenen.

Opvang "de Home"

De Home is een woon- en leefgemeenschap georganiseerd door de Victory Outreach kerk in Rotterdam. Hier wordt een liefdevolle, gestructureerde en veilige woonomgeving geboden waar mensen geïnspireerd worden om perspectief te krijgen op een hoopvolle toekomst.

De home bied een dagelijks programma gericht op zingeving en het aanleren van basisprincipes om hun leven opnieuw in te richten. Het verblijf in de home duurt gemiddeld twaalf tot achttien maanden waarna de bewoners uitstromen om zelfstandig te gaan wonen.

Doordat de Home onderdeel is van de kerk kunnen de bewoners deel worden van een nieuwe sociale omgeving, wat een vangnet biedt nadat ze zijn uitgestroomd.

Werkwijze

Victory Centre geeft cliënten graag het gevoel dat ze waardevol en speciaal zijn. Onze omgang met cliënten kenmerkt zich door toewijding en betrokkenheid. Deze werkwijze is onder andere gebaseerd op de presentietheorie. De doelstelling in het begeleidingstraject is om cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze professionals ondersteunen de cliënten op verschillende levensgebieden, zoals: het sociaal- en persoonlijk functioneren, het psychisch functioneren, financiële- en maatschappelijke zaken, dagbesteding, huishouden en hygiëne.

Het begeleidingsplan wordt opgesteld samen met de cliënt, de Gemeente Rotterdam en de persoonlijk begeleider van Victory Centre. Tijdens het begeleidingstraject vindt er in overleg met de cliënt afstemming plaats met externe instanties, familie en andere betrokkenen. De uitvoering van de begeleiding wordt gerealiseerd door middel van persoonlijke gesprekken, groepsactiviteiten en praktische ondersteuning. De begeleider zal uiteindelijk een coachende rol innemen bij het organiseren van een stabiele leefsituatie.

Wij inspireren onze cliënten hun oude leven achter te laten en met vernieuwd perspectief naar de toekomst te kijken. De begeleiding richt zich allereerst op persoonlijk herstel en vervolgens coachen wij in het ontdekken, ontwikkelen en praktiseren van hun passies en talenten. In het begeleidingsproces gaan we uit van de kracht die mensen hebben.

Hulp voor familie

Heeft u binnen uw gezin of familie iemand die verslaafd is aan alcohol of drugs? Victory Centre biedt professionele ondersteuning en zoekt samen met u, naar de beste oplossing voor uw geliefde.

Wij geloven dat ongeacht iemands situatie of verleden er een hoopvolle toekomst mogelijk is. Wij bieden een begeleidingstraject aan, met als doel iemand weer verslavingsvrij en zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Dit proces willen we graag samen met u doorlopen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hulp voor kerken

Stichting Victory Centre vindt haar oorsprong in de Victory Outreach kerk te Rotterdam, onderdeel van Victory Outreach International. De missie van dit kerkgenootschap is discipelen maken onder de meest gekwetsten van de samenleving.

De afgelopen twintig jaar heeft Victory Centre zich ontwikkeld tot een Christelijke zorgorganisatie met ruime ervaring in het professioneel begeleiden van mensen met een drugs- en alcoholverslaving.

Heeft u binnen uw kerk te maken met leden of bezoekers die verslaafd zijn aan alcohol of drugs en dringend hulp nodig hebben? Wij zijn een partner voor de kerken in Rotterdam om deze mensen te helpen voorwaarts te gaan in het plan van God voor hun leven.

Geschiedenis

Victory Centre is een professionele hulporganisatie met passie om mensen te helpen die leven aan de rand van de samenleving.

Victory Centre is voortgekomen uit de Victory Outreach kerk in Rotterdam, welke is opgericht in 1995. De eerste samenkomsten werden gehouden in een tweekamerwoning die door veelal dak en thuislozen werden bezocht.

In 1998 kwam er een pand beschikbaar waardoor verslaafden en daklozen die verlangden naar een nieuw leven opgevangen konden worden. Dit was het begin van Victory Centre.

Door de jaren heen is Victory Centre met de hulp van vele vrijwilligers en professionals uitgegroeid tot een zelfstandige stichting die vele mensen heeft geholpen om opnieuw te beginnen.

GIFTEN

Een deel van de mensen die wij helpen heeft geen ziektekostenverzekering, geen paspoort, geen huis en geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Al deze zaken tezamen zorgen ervoor dat ze niet in aanmerking komen voor de reguliere zorgtrajecten.

Wij starten de begeleiding om hen te brengen op het punt dat ze wel aanspraak kunnen maken op zorg.

Om dit te kunnen doen zijn wij afhankelijk van giften en fondsen.

U kunt geven via bankrekeningnummer: NL95 INGB 0007 9562 87
Ten name van: Stichting Win en Leef
Kamer van Koophandel nr. 41135826

Win en Leef

VACATURES

Wil jij graag aan het werk als ambulant begeleider in een wat kleinere en persoonlijke organisatie kom dan eens langs om kennis te maken. Wij zijn gedreven om mensen die zijn vastgelopen weer op de juiste weg te helpen. Dit doen wij vanuit onze christelijke identiteit en professionele vaardigheid. Als je de opleiding “social work” volgt kunnen wij jou een leuke stageplek bieden wat eventueel kan uitgroeien tot een vast dienstverband. Ook zijn wij opzoek naar een medewerker voor ons team huishoudelijke ondersteuning.

Spreekt één van onderstaande functies jou aan, neem dan contact met ons op.

Ambulant begeleider                                                     

Stagiaire ambulant begeleider                

Huishoudelijke ondersteuning

Vestigingadres

Brielselaan 69,
3081 AA  Rotterdam

Postbus

25273
3001 HG Rotterdam

Telefoon

010 2439250 (Di t/m Do 09:00 – 12:00 uur)