WIJ GELOVEN IN NIEUWE KANSEN

Stichting Win en Leef is een hulporganisatie die ondersteuning biedt aan mensen die door allerlei problemen zijn vastgelopen.

Stabilititeit

 • Stabiliteit en rust brengen in je dagelijkse leven

Financien

 • Jouw financiën op een goede manier organiseren

Dagbesteding

 • Passende dagbesteding zoeken

Netwerk

 • Een netwerk opbouwen die jou zal steunen en verder brengen.

ik zoek hulp!

Ben je door allerlei problemen vastgelopen en wil je een nieuwe start maken? Wij willen jou daar graag bij helpen omdat wij geloven dat er altijd nieuwe kansen en mogelijkheden zijn.

De begeleiding die wij aanbieden richt zich onder andere op:

 • Stabiliteit en rust brengen in je dagelijkse leven
 • Jouw financiën op een goede manier organiseren
 • Passende dagbesteding zoeken
 • En een netwerk opbouwen die jou zal steunen en verder brengen.

Mocht je meer willen weten of je aan willen melden neem dan gerust contact met ons op. Wij willen graag kennis met je maken om te zien hoe wij jou het beste kunnen ondersteunen.

wie zijn wij!

De missie van Stichting WIN en LEEF is om mensen die in het leven zijn vastgelopen weer op de juiste weg te helpen. Vanuit onze christelijke identiteit en professionele vaardigheid, stimuleren wij onze cliënten om stap voor stap voorwaarts te gaan en zo het maximale uit hun leven te halen.

Wij geloven dat ondanks iemands verleden of situatie er altijd nieuwe kansen zijn.

Wij zijn een ISO 9001:2015 gecertificeerde ambulante hulporganisatie en werken als onderaannemer van Pameijer.

werkwijze

Stichting WIN en LEEF hanteert een praktische, stap voor stap aanpak met als doel om de cliënten voorwaarts te brengen. Wij werken vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een mogelijkheid is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Onze omgang met cliënten kenmerkt zich door toewijding en betrokkenheid. De doelstelling in het begeleidingstraject is dat cliënten binnen hun capaciteit zelfredzaam worden.

Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze professionals ondersteunen de cliënt op verschillende levensgebieden, zoals: het sociaal- en persoonlijk functioneren, het psychisch functioneren, financiële- en maatschappelijke zaken, dagbesteding, huishouden en hygiëne. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld in samenwerking met de cliënt, de Gemeente Rotterdam en de persoonlijk begeleider van Stichting WIN en LEEF. Tijdens het begeleidingstraject vindt er in overleg met de client afstemming plaats met externe instanties, familie en andere betrokkenen.

De begeleiding wordt gerealiseerd door middel van persoonlijke gesprekken, groepsactiviteiten, dagbestedingsprojecten en praktische ondersteuning. De begeleider zal indien mogelijk gaandeweg steeds meer een coachende rol innemen. Naast de persoonlijke begeleiding bied Stichting WIN en LEEF ook huishoudelijke ondersteuning.

Opvang "de Home"

De Home is een woon- en leefgemeenschap georganiseerd door de Victory Outreach kerk in Rotterdam. Hier wordt een liefdevolle, gestructureerde en veilige woonomgeving geboden waar mensen geïnspireerd worden om perspectief te krijgen op een hoopvolle toekomst.

De home bied een dagelijks programma gericht op zingeving en het aanleren van basisprincipes om hun leven opnieuw in te richten. Het verblijf in de home duurt gemiddeld twaalf tot achttien maanden waarna de bewoners uitstromen om zelfstandig te gaan wonen.

Doordat de Home onderdeel is van de kerk kunnen de bewoners deel worden van een nieuwe sociale omgeving, wat een vangnet biedt nadat ze zijn uitgestroomd.

Werkwijze

Victory Centre geeft cliënten graag het gevoel dat ze waardevol en speciaal zijn. Onze omgang met cliënten kenmerkt zich door toewijding en betrokkenheid. Deze werkwijze is onder andere gebaseerd op de presentietheorie. De doelstelling in het begeleidingstraject is om cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze professionals ondersteunen de cliënten op verschillende levensgebieden, zoals: het sociaal- en persoonlijk functioneren, het psychisch functioneren, financiële- en maatschappelijke zaken, dagbesteding, huishouden en hygiëne.

Het begeleidingsplan wordt opgesteld samen met de cliënt, de Gemeente Rotterdam en de persoonlijk begeleider van Victory Centre. Tijdens het begeleidingstraject vindt er in overleg met de cliënt afstemming plaats met externe instanties, familie en andere betrokkenen. De uitvoering van de begeleiding wordt gerealiseerd door middel van persoonlijke gesprekken, groepsactiviteiten en praktische ondersteuning. De begeleider zal uiteindelijk een coachende rol innemen bij het organiseren van een stabiele leefsituatie.

Wij inspireren onze cliënten hun oude leven achter te laten en met vernieuwd perspectief naar de toekomst te kijken. De begeleiding richt zich allereerst op persoonlijk herstel en vervolgens coachen wij in het ontdekken, ontwikkelen en praktiseren van hun passies en talenten. In het begeleidingsproces gaan we uit van de kracht die mensen hebben.

Hulp voor familie

Heeft u binnen uw gezin of familie iemand die verslaafd is aan alcohol of drugs? Victory Centre biedt professionele ondersteuning en zoekt samen met u, naar de beste oplossing voor uw geliefde.

Wij geloven dat ongeacht iemands situatie of verleden er een hoopvolle toekomst mogelijk is. Wij bieden een begeleidingstraject aan, met als doel iemand weer verslavingsvrij en zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Dit proces willen we graag samen met u doorlopen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hulp voor kerken

Stichting Victory Centre vindt haar oorsprong in de Victory Outreach kerk te Rotterdam, onderdeel van Victory Outreach International. De missie van dit kerkgenootschap is discipelen maken onder de meest gekwetsten van de samenleving.

De afgelopen twintig jaar heeft Victory Centre zich ontwikkeld tot een Christelijke zorgorganisatie met ruime ervaring in het professioneel begeleiden van mensen met een drugs- en alcoholverslaving.

Heeft u binnen uw kerk te maken met leden of bezoekers die verslaafd zijn aan alcohol of drugs en dringend hulp nodig hebben? Wij zijn een partner voor de kerken in Rotterdam om deze mensen te helpen voorwaarts te gaan in het plan van God voor hun leven.

Geschiedenis

Victory Centre is een professionele hulporganisatie met passie om mensen te helpen die leven aan de rand van de samenleving.

Victory Centre is voortgekomen uit de Victory Outreach kerk in Rotterdam, welke is opgericht in 1995. De eerste samenkomsten werden gehouden in een tweekamerwoning die door veelal dak en thuislozen werden bezocht.

In 1998 kwam er een pand beschikbaar waardoor verslaafden en daklozen die verlangden naar een nieuw leven opgevangen konden worden. Dit was het begin van Victory Centre.

Door de jaren heen is Victory Centre met de hulp van vele vrijwilligers en professionals uitgegroeid tot een zelfstandige stichting die vele mensen heeft geholpen om opnieuw te beginnen.

Vrijwilligers

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die voor acht tot zestien uur per week willen helpen met het organiseren van sportactiviteiten en kunnen ondersteunen met administratieve taken.

Stagiaires

Ben je in opleiding om in de zorg te werken of wil je een opleiding beginnen waarvoor je een stageplek zoekt?

Giften

Een deel van de mensen die wij helpen heeft geen ziektekostenverzekering, geen paspoort, geen huis en geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Al deze zaken tezamen zorgen ervoor dat ze niet in aanmerking komen voor de reguliere zorgtrajecten. Wij starten de begeleiding om hen te brengen op het punt dat ze wel aanspraak kunnen maken op zorg. Om dit te kunnen doen zijn wij afhankelijk van giften en fondsen.

U kunt geven via bankrekeningnummer: NL95 INGB 0007 9562 87
Ten name van: Stichting Win en Leef
Kamer van Koophandel nr. 41135826

stagiaires

Ben je in opleiding om in de zorg te werken of wil je een opleiding beginnen waarvoor je een stageplek zoekt? Meld je dan aan als stagiare SPW/SPH en wie weet kan je bij ons in het team meedraaien. De begeleiding die wij bieden richt zich op mensen die zijn vastgelopen op gebieden als: sociaal- en persoonlijk functioneren, psychisch functioneren, financiële en maatschappelijke zaken, dagbesteding, huishouden en hygiëne.

Heb je interesse in een stageplaats bij Stichting Win en Leef?  Mail dan een motivatiebrief en CV naar  willemj@winenleef.nl

Functie omschrijving

In de eerste periode is er een introductieprogramma zodat je onze organisatie goed leert kennen. Je krijgt een vaste stagebegeleider aangewezen die rekening zal houden met je stageopdrachten, jouw competenties en leerpunten. Vervolgens ga je onder begeleiding aan het werk met cliënten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die je uitvoert worden vormgegeven door middel van:

 • Persoonlijke gesprekken
 • Groepsactiviteiten/trainingen en praktische ondersteuning
 • Het opstellen en evalueren van een begeleidingsplan
 • Contact onderhouden met het zorgnetwerk en persoonlijk netwerk van de cliënten

Functie eisen
 • Affiniteit met onze doelgroep
 • Clientgericht werken
 • Enthousiast, betrokken, flexibel en communicatief vaardig
 • Consequent en zelfstandig
 • In staat om eigen leerproces en ontwikkeling te sturen in samenwerking met de stagebegeleider
 • Open voor feedback
 • Planmatig werken
 • Teamspeler
 • Omarmen van christelijke waarden en normen

Vestigingsadres:
Brielselaan 69,
3081 AA  Rotterdam

Postbus:
25273
3001 HG Rotterdam

Contactgegevens:
Tel: 010 2439250 (Di t/m Do 09:00 – 12:00 uur)
Mail: info@winenleef.nl

Privacy beleid

Win en Leef, gevestigd aan de Brielselaan 69 te  Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.winenleef.nl
Brielselaan 69,
3081 AA  Rotterdam
010 2439250
Willem de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Win en Leef. Hij is te bereiken via info@winenleef.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Win en Leef verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je aan ons per contactformulier verstrekt om een bericht te versturen:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Optioneel aanvullende gegevens om een aanmelding tot opname of ambulante hulp en bijbehorend traject te kunnen behandelen:
– Telefoonnummer
– Drugsgebruik en medicatie
– eerdere opname(s)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@winenleef.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Win en Leef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om een aanmelding tot opname of ambulante hulp en bijbehorend traject te kunnen beoordelen

Geautomatiseerde besluitvorming
Win en Leef neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Win en Leef) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Win en Leef
Win en Leef bewaart de opgegeven  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen en verwijderen alle categorieën van gegevens zodra uitschrijving gewenst is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Win en Leef verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@winenleef.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Win en Leef zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Win en Leef wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Win en Leef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@winenleef.nl

Cookies en vergelijkbare technieken
Win en Leef gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.